جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی شماره یک امید شتاب یزد

جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی شماره یک امید شتاب یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز سه شنبه 30 خرداد 1397 جلسه ای با حضور محمدرضا شفیعی ریاست سازمان، کریمی مشاور فنی و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی شماره یک امید شتاب یزد برگزار گردید که در طی این جلسه  مسائل و مشکلات اولین شرکت تعاونی حمل و نقل رانندگان مورد بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد