جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با مدیران و نمایندگان موسسات تاکسی سرویس مدارس؛

جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با مدیران و نمایندگان موسسات تاکسی سرویس مدارس؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه 25 تیر ماه 1397 ریاست سازمان به همراه معاونین و حراست سازمان در طی جلسه ای با مدیران و نمایندگان موسسات تاکسی سرویس مدارس مشکلات و مسائل آنان را از نزدیک شنیده و مورد بحث و بررسی قرار دادند. درخواست تعدیل نرخ کرایه تاکسی سرویس مدارس با توجه به مقرون به صرفه نبودن و نیز جلوگیری از ورود تاکسی های اینترنتی به بخش تاکسی سرویس مدارس بخشی از درخواست های نمایندگان این موسسات بود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد