جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی یزد با نمایندگان مجموعه تاکسی گردشگری؛

جلسه ریاست سازمان حمل و نقل با فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی یزد با نمایندگان مجموعه تاکسی گردشگری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه 17 دیماه 1397 جلسه ای با حضور محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل و سید مصطفی فاطمی، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد در دفتر مجموعه تاکسی گردشگری شهر یزد برگزار گردید. در ابتدای این جلسه رئیس سازمان حمل و نقل ضمن ابراز خرسندی از آغاز و ادامه فعالیت این مجموعه از 94 تاکنون گفت: با عنایت به جهانی شدن شهر یزد، توجه ویژه ای به بحث تاکسی گردشگری و نیز نقل و انتقال گردشگران خارجی در دستور کار این سازمان قرار دارد. همچنین در ادامه این جلسه فاطمی نیا نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص افزایش سطح دانش، آگاهی و مهارت رانندگان تاکسی های گردشگری شامل برگزاری دوره های آموزشی فشرده شهرشناسی، روانشناسی و میریت رفتار، بهداشت فردی و محیطی، آموزش کمک های اولیه و آتش نشانی، آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای، آشنایی با مکان های دیدنی و تاریخی یزد برای این رانندگان خبر داد. پس از پایان این جلسه، رئیس سازمان حمل و نقل در معیت مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز از ایستگاه تاکسی گردشگری در خیابان مسجد جامع دیدن نموده و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات رانندگان تاکسی گردشگری پرداختند. حمایت از رانندگان تاکسی گردشگری در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی گردشگری، پیگیری وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گردشگری، صدور مجوز و کارت تردد برونشهری جهت رانندگان این حوزه، جلوگیری از فعالیت رانندگان بدون مجوز در حوزه گردشگری از جمله خواسته های رانندگان این حوزه بود.