جلسه ریاست سازمان با نمایندگان تاکسی بیسیم 1830 و 133 درخخصوص بررسی مسائل و مشکلات این دو مجموعه

جلسه ریاست سازمان با نمایندگان تاکسی بیسیم 1830 و 133 درخخصوص بررسی مسائل و مشکلات این دو مجموعه

به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه ای با حضور محمدرضا شفیعی، ریاست سازمان، معاونین و نمایندگان تاکسی بیسیم 1830 و 133 در روز شنبه 9 تیرماه 97 در محل سالن جلسات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد تشکیل گردید که طی آن به بررسی مسائل و مشکلات این دو مجموعه پرداخته شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد