جلسه ریاست سازمان با مدیر کل ندامتگاه مرکزی یزد

جلسه ریاست سازمان با مدیر کل ندامتگاه مرکزی یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد، صبح دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ رضا ذوالفعلی نژاد مدیرڪل زندان های استان یزد با حضور در سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد با محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری یزد دیدار نمود .
در این دیدار ڪه معاونین مدیرڪل زندان های استان یزد نیز حضور داشتند، پیرامون چگونگی فراهم آمدن شرایط و راهڪارهای همڪاری سازمان و ارائه خدمات سرویس حمل ونقل درون شهری جهت خانواده های مدد جویان ڪه تحت حمایت زندان هستند گفتگو و مقرر شد در این خصوص پس از اخذ مجوزهای لازم همڪاری مستمر صورت پذیرد.
دراین جلسه الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد و از فعالین اجتماعی نیز حضور داشت.
روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد