جلسه ریاست سازمان با مدیران و نمایندگان موسسات مینی بوسرانی؛

جلسه ریاست سازمان با مدیران و نمایندگان موسسات مینی بوسرانی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه 28 آبان 1397 جلسه ای با حضور ریاست سازمان، معاونین فنی مهندسی، نظارت و بازرسی و اجرایی سازمان با مدیران و نمایندگان موسسات مینی بوسرانی برگزار گردید. مسئولان در طی این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات موسسات و رانندگان این حوزه پرداختند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد