جلسه ریاست سازمان با مدیران تاکسی بیسیم 1830 و 133 در خصوص بررسی مسائل و مشکلات این دو مجموعه

جلسه ریاست سازمان با مدیران تاکسی بیسیم 1830 و 133 در خصوص بررسی مسائل و مشکلات این دو مجموعه

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، در روز شنبه 19 خرداد ماه 1397، محمد رضا شفیعی، ریاست سازمان در جلسه ای با حضور مدیران مجموعه تاکسی بیسیم 1830 و 133 به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداخت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد