جلسه ریاست سازمان با شهردار و اعضای شورای شهر مهریز

جلسه ریاست سازمان با شهردار و اعضای شورای شهر مهریز

به گزارش روابط عمومی سازمان روز چهارشنبه  16 اسفند 96  جلسه ای با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان و داوود زارع و پاک سرشت معاونین فنی و نظارت، آخوندی شهردار مهریز و 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان مهریز برگزار گردید که در طی این جلسه در مورد فرسودگی اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان مهریز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد