جلسه ریاست سازمان با رئیس شورای اسلامی و شهردار تفت؛

جلسه ریاست سازمان با رئیس شورای اسلامی و شهردار تفت؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 جلسه ای با حضور رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی و شهردار تفت در دفتر ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید. این جلسه با هدف بحث و بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل درونشهری و بین شهری شهرستان تفت برگزار گردید و در پایان تصمیماتی در زمینه مرتفع نمودن این مشکلات اتخاذ گردید.