جلسه ریاست سازمان با رئیس سرپرستی بانک انصار

جلسه ریاست سازمان با رئیس سرپرستی بانک انصار

به مناسبت تبریک آغاز سال نو و اتخاذ تصمیمات تازه در خصوص نحوه خدمات رسانی و همکاری بانک انصار با سازمان حمل و نقل در سال جدید، جلسه ای در روز دوشنبه 6 فروردین 97 با حضور کمالی رئیس سرپرستی شعب بانک انصار و چند تن از روسا و معاونین شعب در محل دفتر شفیعی ریاست سازمان برگزارگردید و پیرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد