جلسه ریاست سازمان با اعضای شبکه کار آفرینی اجتماعی رسالت استان یزد

جلسه ریاست سازمان با اعضای شبکه کار آفرینی اجتماعی رسالت استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه ای در روز سه شنبه 14 فروردین 97 با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل و باقری مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت استان یزد، حمزه زارع زاده معاون مدیرعامل بانک رسالت، محمود زارع زاده مدیر گروه توسعه و کارآفرینی ثمین استان، سید محمد طباطبایی مدیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان و محمد حسین رضایی مدیر مرکز اعتبار سنجی پارت استان در محل دفتر ریاست سازمان برگزار و طی آن عملکرد شبکه کار آفرینی اجتماعی رسالت تشریح شد و در مورد نحوه پرداخت وام به رانندگان جهت تعویض تاکسی های فرسوده بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد