جلسه رئیس سازمان حمل و نقل با مدیر عامل کارخانه شهاب خودرو؛

جلسه رئیس سازمان حمل و نقل با مدیر عامل کارخانه شهاب خودرو؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ جلسه ای ما بین رئیس سازمان حمل و نقل، معاون و مشاور فنی مهندسی سازمان و مدیر عامل شهاب خودرو در دفتر ریاست سازمان برگزار گردید؛ این جلسه با محوریت رفع عیوب احتمالی اتوبوس های خریداری شده و نیز خرید مینی بوس های برقی ادامه یافت و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.