جلسه رئیس سازمان با اعضای شورای اسلامی مهریز در مورد بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل عمومی؛

جلسه رئیس سازمان با اعضای شورای اسلامی مهریز در مورد بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل عمومی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز سه شنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۹۷ جلسه ای با حضور تنی چند از اعضای شورای اسلامی مهریز در دفتر ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید. این جلسه با هدف بحث و بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل درونشهری و بین شهری شهر مهریز برگزار گردید و در پایان تصمیماتی در زمینه مرتفع نمودن این مشکلات اتخاذ گردید.