جلسه رئیس سازمان با آبافت رئیس شورای اسلامی زارچ و کلانتری عضو شورا در خصوص مشکلات مسیر زارچ؛

جلسه رئیس سازمان با آبافت رئیس شورای اسلامی زارچ و کلانتری عضو شورا در خصوص مشکلات مسیر زارچ؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 جلسه ای با حضور آبافت رئیس شورای اسلامی شهر زارچ و کلانتری عضو شورای این شهر در محل دفتر ریاست سازمان حمل و نقل برگزار گردید که طی آن در مورد مسائل و مشکلات حمل و نقل بین شهری یزد و زارچ بحث و گفتگو به عمل آمد و تصمیمات لازم گرفته شد.