جلسه رئیس انجمن صنفی رانندگان، مدیر داخلی پایانه غدیر و بخی مدیران دفاتر با محمد رضا شفیعی ریاست سازمان

جلسه رئیس انجمن صنفی رانندگان، مدیر داخلی پایانه غدیر و بخی مدیران دفاتر با محمد رضا شفیعی ریاست سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 97 جلسه ای با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان، علیچی رئیس انجمن صنفی رانندگان، حسینی زاده مدیر داخلی پایانه غدیر و تعدادی از مدیران دفاتر فروش بلیط پایانه غدیر در محل دفتر ریاست سازمان برگزار گردید که طی این جلسه در مورد ساماندهی وضعیت دفاتر فروش بلیط در محل پایانه و نیز دسترسی آسان تر مسافرین جهت خرید بلیط، بحث و تبادل نظرصورت گرفت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد