جلسه دیدار محمد رضا شفیعی، ریاست سازمان حمل و نقل با حجه الاسلام گرجی رئیس کانون مساجد استان یزد؛

جلسه دیدار محمد رضا شفیعی، ریاست سازمان حمل و نقل با حجه الاسلام گرجی رئیس کانون مساجد استان یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردرای یزد در روز یکشنه 24 تیر ماه 1397 حجه الاسلام گرجی رئیس کانون مساجد استان یزد با حضور در سازمان حمل و نقل با محمد رضا شفیعی ریاست این سازمان دیدار و گفتگو کرد. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردرای یزد