جلسه دیدار ریاست سازمان با آقای نوح پیشه مدیر عامل تاکسیرانی شهرستان فسا؛

جلسه دیدار ریاست سازمان با آقای نوح پیشه مدیر عامل تاکسیرانی شهرستان فسا؛

جلسه دیدار ریاست سازمان با آقای نوح پیشه مدیر عامل تاکسیرانی شهرستان فسا و حجت الاسلام بنایی رئیس حوزه علمیه این شهرستان
 
پنجشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد