جلسه دفاع ریاست سازمان از پروژه های عمرانی سازمان در سال 97

جلسه دفاع ریاست سازمان از پروژه های عمرانی سازمان در سال 97

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز جمعه 27 بهمن ماه 96 ریاست سازمان جهت دفاع از پروژه های عمرانی سال 97 در کمیسیون بودجه شورای شهر یزد حضور یافت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد