جلسه حل مسائل، مشکلات و معضلات حمل و نقل درونشهری و بین شهری شهر شاهدیه

جلسه حل مسائل، مشکلات و معضلات حمل و نقل درونشهری و بین شهری شهر شاهدیه

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز پنجشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸ جلسه ای با حضور معاون فرماندار و کارشناس معماری فرمانداری یزد، رئیس و معاونین فنی مهندسی و نظارت بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه در محل سالن جلسات دفتر ریاست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر طولانی تصمیمات نهایی گرفته شد و صورتجلسه تنظیم گردید.