جلسه تخصصی کارگروه ماده ۱۸ در خصوص تعیین نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۹-۹۸

جلسه تخصصی کارگروه ماده ۱۸ در خصوص تعیین نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ جلسه کارگروه تخصصی تعیین نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی 99-98 با حضور اعضای کارگروه تخصصی برگزار گردید؛
 
حاضران: مهدی حاج حیدری (معاون فرمانداری یزد)، احسان بالاکتفی (کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری)، محمد رضا شفیعی (رییس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، ابراهیم پیمانفر (رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش)، علی عوض پور (مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره ناحیه ۱ آموزش و پرورش)، قاسم یوسفی نسب (مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش)، ناصر دهقان منشادی (نماینده مدیران ناحیه ۲)، سعید وطن چیان ( نماینده مدیران ناحیه ۱)، سعید زعیم رحیم آبادی (کارشناس فرمانداری یزد)، مجید فلاحتی (معاون اجرایی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، داود زارع (معاون فنی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، سید ضیاء ترابی (مسئول حراست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، سید محمد رضا حسینی مطلق (کارشناس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد)، علی برزگری و محمد حسین زینل مالکی (نمایندگان موسسات مینی بوسرانی)، علی اکبر سبزه کار و مهدی افسریه (نمایندگان رانندگان مینی بوس)، سید محمد نماینده (نماینده موسسات سرویس مدارس شخصی)