جلسه بررسی مسایل و مشکلات رانندگان مینی بوس برگزار شد

جلسه بررسی مسایل و مشکلات رانندگان مینی بوس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری یزد ، صبح روز دوشنبه 7 خرداد جلسه بررسی مسایل و مشکلات رانندگان مینی بوس یزد با حضور محمد رضا شفیعی ریاست، معاونین و مسئول حراست سازمان با مدیران مؤسسات مینی بوسرانی برگزار شد.

در این جلسه با دستور ریاست سازمان مقرر شد کارگروهی توسط اعضاء مدیران مؤسسات تشکیل گردد و در جلسات آتی در خصوص رفع مشکلات کرایه و قراردادهای رانندگان مینی بوس بحث و تصمیم گیری شود.

        روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد