جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرویس های مدارس دانش آموزان با حضور معاون اجرایی سازمان؛

جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرویس های مدارس دانش آموزان با حضور معاون اجرایی سازمان؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز شنبه 26 آبان 97 جلسه ای با حضور مجید فلاحتی، معاون اجرایی سازمان و جمعی از مدیران موسسات مینی بوسرانی و تاکسی سرویس مدارس برگزار گردید و طی آن در مورد مسائل و مشکلات مینی بوس ها و تاکسی سرویس های مدارس بحث و گفتگو به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد