جلسه بررسی روند توسعه کارت شهروندی برگزار شد

جلسه بررسی روند توسعه کارت شهروندی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز شنبه23 دیماه جلسه بررسی روند توسعه کارت شهروندی با حضور مشتاقیون معاون مالی و اقتصادی شهرداری، فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان،  تاج آبی رئیس سازمان فاوا، کمالی سرپرست بانک انصار استان یزد، معاونین و کارشناسان سازمان درمحل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد