جلسه ای مشترک در راستای بهره برداری از کارت بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی شهری

جلسه ای مشترک در راستای بهره برداری از کارت بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی شهری

به گزارش روابط عمومی، صبح روز پنجشنبه 5 بهمن،جلسه ای در راستای بهره برداری از کارت بلیط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری یزد با حضور جمالی نژاد شهردار، قمی عضو و نماینده شورای اسلامی شهر، فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، کمالی سرپرست بانک انصار استان یزد، خلت مدیرعامل شرکت الکترونیک انصار و همچنین کارشناسان سازمان فاوا در شهرداری برگزار شد.

در این جلسه مدیران و کارشناسان در خصوص توسعه و بهره برداری حداکثری از کارت شهروندی در حوزه کارت بلیط الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی شهرداری یزد بحث و تبادل نظر نمودند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد