جلسه آموزشی و توجیهی ویژه پرسنل سازمان حمل و نقل با موضوع آشنایی با مضرات پلاستیک بمناسبت "هفته جهانی بدون پلاستیک!"

جلسه آموزشی و توجیهی ویژه پرسنل سازمان حمل و نقل با موضوع آشنایی با مضرات پلاستیک بمناسبت "هفته جهانی بدون پلاستیک!"

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد :
 
در آستانه "هفته جهانی بدون پلاستیک" ستاد آموزش شهروندی شهرداری یزد اقدام به برگزاری ویژه برنامه های متعددی از جمله چاپ و پخش بروشورهای آموزش شهروندی،  جشن بزرگ نه به پلاستیک ، راه اندازی پویش نه به پلاستیک در فضای مجازی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مضرات پلاستیک نموده است . 
شایان ذکراست صبح روز  سه شنبه ۲۶ تیرماه ۹۷ دوره آموزشی نه به پلاستیک ، در محل سالن جلسات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار شد که کارکنان این سازمان توسط کارشناس محیط آموزش شهروندی با مضرات این مواد آشنا شدند.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد