جلسه آموزشی با حضور معاون اجرایی سازمان با مدیران موسسات سرویس مدارس؛

جلسه آموزشی با حضور معاون اجرایی سازمان با مدیران موسسات سرویس مدارس؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز پنجشنبه 12 مهر ماه 1397 جلسه ای با حضور کلیه روسای شرکت های سرویس مدارس، پیمان فر مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش یزد، مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک آموزش و پرورش یزد و نیز استاد آبایی حضور داشتند که در مورد مشکلات موجود بر سر راه سرویس مدارس و نیز مسائل موجود مابین انجمن و شرکت های سرویس مدارس بحث  و گفتگو به عمل آمد و نظرات تجمیع و نتجه گیری به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد