جلسه اصلاح خطوط حمل و نقل شهری برگزار شد.

جلسه اصلاح خطوط حمل و نقل شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز شنبه 28 بهمن ماه 96 جلسه ای در جهت اصلاح خطوط حمل و نقل شهری با حضور ریاست سازمان،معاونین،کارگروه فنی مهندسی، مسئول حرکت شهری و احسان بالاکتفی مسئول امور شهری استانداری یزد تشکیل گردید.

در این جلسه به جهت بهبود وضعیت حمل و نقل بین شهری شهرداران شهرستان های همجوار نیز حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد