جلسه اصلاح خطوط حمل و نقل شهری برگزار شد.

جلسه اصلاح خطوط حمل و نقل شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز شنبه 28 فروردین ماه جلسه ای در جهت بهبود و اصلاح خطوط حمل و نقل شهری با حضور ریاست سازمان، معاونین، مسئول حرکت شهری، کارگروه فنی و مهندسی و نیز احسان بالاکتفی کارشناس حوزه شهری استانداری یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان صبح روز شنبه 28 بهمن ماه جلسه ای در جهت بهبود و اصلاح خطوط حمل و نقل شهری با حضور ریاست سازمان، معاونین، مسئول حرکت شهری، کارگروه فنی و مهندسی و نیز احسان بالاکتفی کارشناس حوزه شهری استانداری یزد، معاونین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان یزد برگزار گردید.

در این جلسه  نمایندگانی از شهرداری های شهرستان های اردکان، میبد، اشکذر و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ  جهت هماهنگی بیشتر در بخش حمل و نقل بین شهری نیز حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد