جلسه اصلاح خطوط اتوبوسرانی شهر یزد برگزار شد

جلسه اصلاح خطوط اتوبوسرانی شهر یزد برگزار شد

سومین جلسه اصلاح خطوط اتوبوسرانی شهر یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز چهارشنبه 20 دیماه، جلسه اصلاح خطوط اتوبوسرانی شهر یزد با حضور ریاست، اعضای شورای معاونین و کارشناسان کارگروه فنی سازمان برگزار شد.

محمد رضا شفیعی ریاست سازمان هدف از برگزاری این جلسات را در جهت بهبود عملکرد و بهره وری لازم از ناوگان اتوبوس های در حال فعالیت عنوان نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد