جلسه ارائه گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل در جلسه علنی شورای اسلامی و با حضور شهردار یزد؛

جلسه ارائه گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل در جلسه علنی شورای اسلامی و با حضور شهردار یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، در روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه 1397 محمد رضا شفیعی ریاست، به اتفاق معاون فنی مهندسی و مسئول روابط عمومی سازمان در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با حضور جمالی نژاد شهردار یزد حضور یافت؛ در این جلسه شفیعی ضمن اعلام گزارشی کلی از عملکرد سازمان، در مورد مسائل و مشکلات پیش روی نوسازی ناوگان فرسوده و نیز نارضایتی شهروندان از عدم رسیدگی به این مهم بیان نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد