جانمایی ایستگاه ابتدای بلوار باهنر از سمت میدان باهنر در پاسخ به درخواست های مردمی

جانمایی ایستگاه ابتدای بلوار باهنر از سمت میدان باهنر در پاسخ به درخواست های مردمی

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز دوشنبه 21 خرداد ماه 1397 با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان، غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد، محمود دهقان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مهندس دهقان مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد، پاک سرشت معاون نظارت و بازرسی  و داوود زارع معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل بار و مسافر در جهت رسیدگی به درخواست مکرر مطرح شده از طرف جمعی از کسبه ابتدای میدان باهنر از سمت میدان باهنر در محل حضور یافتند و مشکلات و مسائل کسبه این محل را از نزدیک بررسی نمودند. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد