تئاتر شهر آشوب

تئاتر شهر آشوب

 

پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به همراه خانواده های خود  یکشنبه و دوشنبه شب 10 و 11 اردیبهشت ماه 96 به تماشای نمایش شهر آشوب به کارگردانی علی جاور نشستند .