توزیع 1700 کیسه زباله خودویی اهدایی از سازمان پسماند به رانندگان تاکسی؛

توزیع 1700 کیسه زباله خودویی اهدایی از سازمان پسماند به رانندگان تاکسی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، تعداد 1700 عدد کیسه زباله خودرویی به رانندگان تاکسی اعم از تاکسی های گردشی، تاکسی تلفنی، تاکسی بیسیم و نیز تاکسی های مستقر در پایانه های مسافربری درونشهری، ترمینال غدیر، فرودگاه و نیز راه آهن یزد اهداء گردید. این کیسه های زباله خودرویی در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی و تسهیل در امر جمع آوری زباله ها از مبدأ از طرف سازمان پسماند شهرداری یزد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر به منظور توزیع در بین وسایل حمل و نقل عمومی اهداء گردیده بود.