تهیه گزارش ویدئویی و مصاحبه با ریاست سازمان توسط خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد با موضوع سرویس مدارس؛

تهیه گزارش ویدئویی و مصاحبه با ریاست سازمان توسط خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد با موضوع سرویس مدارس؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد در روز چهارشنبه ۴ مهر ماه ۹۷ از سوی خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد مصاحبه ای با ریاست سازمان در راستای اقدامات انجام گرفته در زمینه صدور مجوز و کارت شناسایی رانندگان سرویس مدارس و نیز اعلام نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی 98-97 بر حسب کیلومتر، تعداد روز در هفته و نوع خودرو صورت گرفته و گزارشی ویدئویی توسط این واحد خبری جهت پخش در خبر سراسری تهیه گردید.
 
 
روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد