تمهیدات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد درخصوص پیشگیری از ویروس کرونا و ضدعفونی وسایل نقلیه عمومی

تمهیدات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد درخصوص پیشگیری از ویروس کرونا و ضدعفونی وسایل نقلیه عمومی

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد:  
 
به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا ، هر شب به طور مرتب اتوبوسهای سازمان ضدعفونی و گندزدایی می‌شوند.
 
محمدرضا شفیعی افزود: در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهر یزد، اقدام‌های لازم پیشگیرانه و مقابله‌ای در دستگاه‌های حمل و نقل عمومی شهر صورت می پذیرد.