تماس با ما

 

 

كليه شهروندان و مسافرين محترم مي توانند با ارائه نظرات و پيشنهادات خود، مديريت و كاركنان سازمان را در جهت خدمت رساني بهتر ياري نمايند.

 

پيش شماره :0351

مستقيم مديرعامل سازمان:37206440-09134521062

تلفن هاي گويا جهت تماس مردمي :4-37236901 و         3-37206441

فاكس:     37236900

 

 پست الكترونيكي سازمان:       

Info@yazdpayanehha.ir

                          

روابط عمومي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد