تلاش ریاست محترم و پرسنل سازمان جهت برپایی مراسم عزاداری اربعین حسینی