تقدیر رئیس سازمان از کلیه پرسنل سازمان حمل و نقل و پایانه غدیر بمناسبت هفته حمل و نقل؛

تقدیر رئیس سازمان از کلیه پرسنل سازمان حمل و نقل و پایانه غدیر بمناسبت هفته حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد بمناسبت هفته حمل و نقل رئیس سازمان حمل و نقل از کلیه پرسنل سازمان و نیز پایانه غدیر با اهداء شاخه گل و لوح یادبود تقدیر و تشکر نمود.