تقدیر تنی چند از مسئولین استانی و شهری از مدیر کل بانک تجارت استان یزد

تقدیر تنی چند از مسئولین استانی و شهری از مدیر کل بانک تجارت استان یزد

در جلسه ای که روز شنبه بیست اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در محل مدیریت شعب بانک تجارت استان برگزار گردید محمد یارمند مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، احسان بالاکتفی کارشناس امور استانداری و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد حضور داشتند از محمد متانت مدیر کل بانک تجارت استان یزد و تنی چند از مدیران آن مجموعه تقدیر و تشکر به عمل آمد. این تجلیل در جهت همکاری بانک تجارت با مجموعه شهرداری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد جهت پرداخت تسهیلات به رانندگان اتوبوس درونشهری تحت نظارت آن سازمان در خصوص تعویض اتوبوس های فرسوده و نیز کولردار نمودن سایر اتوبوسها صورت گرفت.
در این جلسه ضمن تشکر از مدیریت محترم آن مجوعه در خصوص همکاری ارزنده خود با مجموعه شهرداری و سازمانهای تابعه بخصوص سازمان حمل و نقل نیز در خصوص برنامه ریزی در جهت اعطای تسهیلات به سایر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی، مینی بوس، سرویس مدارس و بار درونشهری بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر گردید طی جلسات آتی برنامه در این زمینه ها نیز به ترتیب اولویت صورت پذیرد.