تعیین تکلیف مابقی هزینه سرویس مدارس مطابق با مصوبات کار گروه ماده ۱۸ هر شهر

تعیین تکلیف مابقی هزینه سرویس مدارس مطابق با مصوبات کار گروه ماده ۱۸ هر شهر

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: بر اساس قراردادهای منعقدشده هزینه سرویس مدارس، باید مطابق با مصوبات کار گروه ماده 18 هرشهر تعیین تکلیف گردد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درباره هزینه بازگشت سرویس مدارس به والدین گفت: بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته مابین والدین، آموزش و پرورش و شرکت‌های ارائه خدمات سرویس مدارس باید نسبت به تعیین تکلیف هزینه‌های سرویس مدارس در کارگروه ماده 18 هر شهر اقدامات لازم صورت بگیرد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بیان داشت: یکسری از مدارس هزینه سرویس مدارس را قبل از پایان سال تحصیلی به صورت کامل دریافت کردند در صورتی که سال تحصیلی تداوم پیدا کند باید ماه‌های بیشتری سرویس مداس ادامه یابد و این موضوع نیز تابع قرارداد فیمابین شرکت‌ها و والدین است.