تعامل با راه آهن یزد درخصوص نحوه خدمات رسانی ناوگان تاڪسیرانی در راه آهن

تعامل با راه آهن یزد درخصوص نحوه خدمات رسانی ناوگان تاڪسیرانی در راه آهن

به گزارش روابط عمومی روز شنبه پنجم اسفند ماه با حضور شفیعی ریاست سازمان و سید مصطفی داوودی مدیر کل راه آهن یزد، الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد، معاونین سازمان حمل و نقل و معاونین اداره کل راه آهن یزد برگزار گردید و در خصوص نحوه خدمات رسانی ناوگان تاکسیرانی مستقر در این ایستگاه تعامل و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی روز شنبه پنجم اسفند ماه با حضور شفیعی ریاست سازمان و سید مصطفی داوودی مدیر کل راه آهن یزد، الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد، معاونین سازمان حمل و نقل و معاونین اداره کل راه آهن یزد برگزار گردید و در خصوص نحوه خدمات رسانی ناوگان تاکسیرانی مستقر در این ایستگاه تعامل و گفتگو نمودند.

همچنین در ادامه این جلسه، محمد رضا شفیعی به همراه مصطفی داوودی از محل استقرار تاکسی ها در این ایستگاه دیدن نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد