تصویب طرح اصلاح خطوط اتوبوس شهری یزد؛

تصویب طرح اصلاح خطوط اتوبوس شهری یزد؛

طرح اصلاح خطوط اتوبوس شهری یزد مورد تصویب شورای محترم اسلامی و کمیسیون طرح های عمرانی شهرداری یزد قرار گرفت.
طرح بازنگری و اصلاح شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر یزد» به منظور حل مشکلات موجود نظیر عدم جامع نگری، پیچیدگی و خوانایی کم، همپوشانی زیاد، زمان انتظار بالا و عملکرد پایین در میزان جابجایی مسافر در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
بررسی و مقایسه شبکه خطوط پیشنهادی با موجود نشان دهنده افزایش تعداد مسیر از 43 به 44 ، کاهش زمان انتظار بر اساس مسیر از 26.9 به 24.1 و بر اساس اتوبوس از 16.94 به 15.28 دقیقه می باشد.
این طرح به منظور اجرایی شدن جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر یزد و کمیسیون طرح های عمرانی شهرداری یزد ارسال گردید و نهایتا در تاریخ 29/07/1397 به تصویب کمیسیون طرح های عمرانی رسید.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد