تجلیل ریاست سازمان از مسئول و کارشناسان حوزه روابط عمومی سازمان

تجلیل ریاست سازمان از مسئول و کارشناسان حوزه روابط عمومی سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 ریاست سازمان طی جلسه ای با حضور اعضای شورای معاونین، مسئول و کارشناسان روابط عمومی سازمان بمناسبت بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی از افراد تلاشگر این حوزه تجلیل نموده و تقدیر و تشکر به عمل آورد. محمد رضا شفیعی ضمن تبریک این روز و تشکر از زحمات افراد تلاشگر این حوزه، از روابط عمومی به عنوان بخش حساس و خطیر سازمان ها یاد کرد و اهداف سازمان را در جهت بهبود  عملکرد و فعالیت های تمام حوزه ها، بخصوص در حوزه روابط عمومی اذعان نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد