تجلیل از رانندگان نمونه کشوری در جلسه هیئت مدیره سازمان

تجلیل از رانندگان نمونه کشوری در جلسه هیئت مدیره سازمان

 


چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۶:۳۰صبح سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد :

 جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور آقایان ، شاکری شمسی مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری یزد، محمدرضا شفیعی معاون امور زیر بنایی و حمل ونقل شهرداری یزد و رئیس هیئت مدیره ، سرهنگ منصور جمشیدی رئیس پلیس راهوراستان ، حاج مرتضی شایق عضوشورای اسلامی شهر یزد ونماینده شورا در هیئت مدیره و حسین صالحیان رئیس سازمان وعضوء هیئت مدیره تشکیل و از سه تن از رانندگان حمل ونقل عمومی شهر یزد که از بین هزاران نفر راننده و بعد از بین بیش از ۲۵۰ نفر ودر نهایت ۳۰ نفر بعنوان راننده نمونه کشوری تعین و در مراسمی که در تهران برگزارشد از آنان تقدیر و تشکر نمودند که دربین این ۳۰ نفر ۲ نفرتاکسیران و ۱ نفر مینی بوسران از شهر یزد انتخاب و معرفی گردیدند که این نشان از لیاقت و کاربلدی رانندگان یزدی دارد که  با رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی و تجربه کافی خدمات مطلوبی را به شهروندان عزیز ارائه مینمایند. لذا از سوی هیئت مدیره سازمان نیز از این عزیزان تجلیل شد.

روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد