بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 2 بهمن ماه ، بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره و همچنین ریاست سازمان برگزار گردید.

در این جلسه که در خصوص مسایل جاری و برنامه های آتی سازمان بحث ، بررسی و تصمیم گیری شد، محسن عرفان از پیشکسوتان حمل و نقل شهری و رئیس سازمان تاکسیرانی کاشان نیز حضور داشت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد