برگزاری کلاس آموزشی عارضه یابی بیمه نامه های شخص ثالث

برگزاری کلاس آموزشی عارضه یابی بیمه نامه های شخص ثالث


برگزاری کلاس آموزشی عارضه یابی بیمه نامه های شخص ثالث

 به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه ای در خصوص آشنایی با نحوه استفاده و پرداخت خسارت و عارضه یابی بیمه شخص ثالث خودرو در دو مرحله جهت آگاهی و افزایش بهره وری پرسنل برگزار شد.
لازم به ذکر است این دوره آموزشی در دو مرحله ویژه پرسنل سازمان و پایانه مسافربری غدیر برگزار گردید.