برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه پرسنل پایانه غدیر

برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه پرسنل پایانه غدیر

کارگاه آموزشی مهارتهای ایمنی و اطفاء حریق ویژه پرسنل پایانه غدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید؛ به گزارش روابط عمومی سازمان این جلسه آموزشی در روز پنجشنبه یکم اسفند ماه 1398 به مدت دو ساعت آموزشی در محل پایانه غدیر برگزار گردید که در طی آن کلیه پرسنل مجموعه ترمینال غدیر اعم از اداری، متصدیان اطلاعات، پرسنل فضای سبز و نیز عوامل فنی مهندسی تحت آموزش های اطفاء حریق بصورت نظری و عملی قرار گرفتند.