برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

کارگاه آموزشی مهارتهای ایمنی و اطفاء حریق ویژه پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار گردید؛

به گزارش روابط عمومی سازمان این جلسه آموزشی در روز یکشنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مدت دو ساعت آموزشی در محل این سازمان برگزار گردید که در طی آن کلیه پرسنل سازمان تحت آموزش های پیشگیری و اطفاء حریق بصورت نظری و عملی قرار گرفتند.