برگزاری مسابقات کشوری شطرنج کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور با نمایندگانی از شهرداری یزد؛

برگزاری مسابقات کشوری شطرنج کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور با نمایندگانی از شهرداری یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد مسابقات کشوری شطرنج کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور با نمایندگانی از شهرداری یزد (آقایان مجید زمانیان و علی محمودی از سازمان حمل و نقل شهرداری یزد) در هفته اول بهمن ماه سال جاری در شهر مشهد مقدس برگزار شد؛ همچنین مراسم اختتامیه و توزیع مدال مقام آوران این دوره از مسابقات در روز سه شنبه نهم بهمن ماه 1397 برگزار گردید و در پایان کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم شهرداری یزد تعلق گرفت.