برگزاری دومین جلسه بررسی آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی؛

برگزاری دومین جلسه بررسی آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی؛

برگزاری دومین جلسه بررسی آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی؛
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۹۷ جلسه ای با حضور احمد روستایی قائم مقام معاونت مالی اقتصادی شهرداری، معاون نظارت و بازرسی، معاون مالی اداری، مدیر اداری، نماینده معاونت فنی مهندسی، مشاور فنی سازمان حمل و نقل و جمعی از روسای شرکت های تعاونی حمل و نقل و نمایندگان بخش خصوصی در سالن جلسات سازمان انجام گرفت که طی این جلسه آنالیز 5 ماهه اتوبوس های بخش خصوصی ارائه و بررسی گردید.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد